От спирката на автобуса сме на по-малко от 200 метра..

ул. Св. Св. Кирил и Методий 5