Престоят Ви във Вила Колеви подлежи на следните условия:

  1. За всяка резервация се заплаща депозит в размер на 50%. Депозита ще бъде приспаднат от крайната Ви сметка ако останете за целия период, който сте резервирали.
  2. Ние се задължаваме да запазим временно завяените апартамент/и за 3 дни. През тези 3 дни трябва да получим депозита и потвърдим резервацията.
  3. Отмяна на резервация: а) Депозитът ще Ви бъде върнат изцяло минус таксите на банките/пощите по връщането, ако ни уведомите за отмяната на рерзервацията не по-късно от 2 месеца преди започване на почивката. б) Депозитът ще Ви бъде върнат на 50% минус таксите на банките/пощите по връщането, ако ни уведомите за отмяната на рерзервацията не по-късно от 1 месец преди започване на почивката. в) Нормално ние няма да Ви върнем депозита ако отмените резервацията си по-малко от 1 месец преди началото на почивката Ви. По усмотрение на управленито на вилата може да Ви бъде върната част от депозита. Сумата която решим да Ви върнем при подточка в) е окончателна и не подлежи на обсъждане. д) Ако решите да отмените част от престоя си след Вашето настаняване или при пристигането Ви, това ще бъде третирано като късна отмяна на резервация и Вие ще бъдете таксувани по стандартните цени валидни без предварителна резервация. Тези цени са следните: 75 лв. за юли и август и 55 лв. за юни и септември. Всички цени подлежат на преразглеждане по усмотерние на управата и могат да бъдат договаряни.
  4. Ние се задължаваме да направим всичко възможно, за да осигурим резервирания от Вас апартамент/и, но при обстоятелства независещи от нас (природно бедствие, действие от страна на местна или централната власт), ние ще ви предложим друг апартамент/и с подобни условия или ще ви върнем парите платени от вас минус разходите за връщането им.
  5. Всички разплащания се извършват в Български левове.
  6. Всичко счупено от Вас се заплаща, освен ако не е причинено от износване.
  7. Съжаляваме, но не приемаме домашни любимци.